Arti Kata Khidmat


Apakah kamu pernah mendengar kata khidmat? Khidmat merupakan salah satu kata yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Namun, tahukah kamu apa arti kata khidmat?

Definisi Khidmat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khidmat memiliki beberapa arti, yaitu:

 1. bersikap hormat dan patuh pada orang yang lebih tua atau yang lebih tinggi kedudukannya;
 2. melayani dengan penuh kesopanan dan kepatuhan;
 3. bersikap sopan santun dan memperlihatkan rasa hormat;
 4. bersikap patuh pada aturan atau undang-undang yang berlaku.

Jadi, secara umum, khidmat berarti bersikap hormat, sopan santun, dan patuh pada aturan atau orang yang lebih tinggi kedudukannya.

Contoh Penggunaan Kata Khidmat

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan kata khidmat dalam kalimat:

 • Siswa-siswa di sekolah tersebut selalu bersikap khidmat pada guru-guru mereka.
 • Pelayan restoran tersebut melayani pelanggannya dengan khidmat.
 • Anak-anak tersebut sangat patuh dan bersikap khidmat pada orang tua mereka.
 • Pegawai negeri sipil harus selalu bersikap khidmat pada aturan dan undang-undang yang berlaku.

Dari contoh-contoh kalimat di atas, dapat diketahui bahwa kata khidmat sering digunakan untuk menyatakan sikap sopan santun, hormat, dan patuh pada aturan atau orang yang lebih tinggi kedudukannya.

Faq

1. Apa perbedaan antara khidmat dan hormat?

Khidmat biasanya mengacu pada sikap patuh dan sopan santun pada aturan atau orang yang lebih tinggi kedudukannya, sedangkan hormat merujuk pada rasa penghargaan dan penghormatan pada orang atau hal tertentu.

2. Apa contoh lain penggunaan kata khidmat?

Berikut adalah beberapa contoh lain penggunaan kata khidmat:

 • Para tamu di hotel tersebut dipersilakan untuk menikmati fasilitas yang disediakan dengan khidmat.
 • Pelayanan di kantor pos tersebut sangat khidmat dan memuaskan.
 • Siswa-siswa di sekolah tersebut selalu mengikuti tata tertib dengan khidmat.

3. Apa sinonim dari kata khidmat?

Beberapa sinonim dari kata khidmat antara lain sopan santun, patuh, dan hormat.

Sekian penjelasan mengenai arti kata khidmat. Semoga artikel ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kamu tentang bahasa Indonesia.


Next Post Previous Post